| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

2_4

Page history last edited by Florian Heyerick 11 years, 7 months ago
vorige  volgende

INTERNET

website, sociale media, nieuwsbrief


WEBSITE

 

DOEL

- een blijvende aanwezigheid op het internet

- een portaalsite waar alles over Graupner te vinden is, met doorverwijzingen naar de meest relevante deelaspecten, zoals GWV-online

 

METHODE

beginsituatie

- er was op een heterogene wijze juiste en onjuiste[1], maar in elk geval onvolledige informatie te vinden over Graupner

- de bestaande websites hadden niet de ambitie of mogelijkheden om een geïntegreerd beleid te voeren

- er was behoefte aan het samenbrengen van deze gegevens en plannen

acties

- opzetten van een wiki-site om de acties, plannen en voornemens van de verschillende personen en verenigingen die zich met Graupner bezighouden te synchroniseren en de krachten te verenigen - geen resultaat

- opzetten van een website (graupner2010.org) als vertrekpunt voor heel wat Graupner-informatie, vooral met het oog op 2010 - positief resultaat

- gesprekken met ULB en CGG over vorm en inhoud

- opzetten en communiceren van de mogelijkheid om adressen door te geven en bij te dragen aan een concertkalender - beperkt resultaat

 

RESULTATEN

zie: portfolio - internet

- sinds 2008 is er een website consulteerbaar onder de naam graupner2010.org, met nadruk op de doorverwijzing naar de GWVd

- de voertaal is Engels

- raadpleegbare pagina's:

 • Home: overzicht van het project, en mogelijkheid om in te schrijven voor de nieuwsbrief
 • Life: een aatal linken naar biografische gegevens op het internet
 • GWV - search: overzicht van de werken en doorverwijzing naar de GWVd
 • Vocal workgroups: overzicht van de organisatie van de GWV-nummers voor de kerkcantates
 • Availability: actueel overzicht van uitgevers van opnames en partituren
 • Concerts: een concertkalender, met de mogelijkheid om zelf aan te vullen
 • Partners: een overzicht van de samenwerkingsverbanden

- sinds 2011 domeinnaam aangepast naar graupner-digital.org of graupner-digital.de (naar analogie met bach-digital.de)

 

PERSPECTIEVEN

op korte termijn

integreren van algemene gegevens over Graupner met nieuwe gefacetteerde zoekfuncties in een meer professioneel ontwikkelde website

op langere termijn

ontwikkelen van een echte portaalsite met alle gegevens over Graupner: doorzoekbare werkcataloog, concerten, activiteiten, links, uitgaven, ideeën, blog, forum, enz (naar voorbeeld van bach-cantatas.com)

 

PERSOONLIJKE REFLECTIE

- het informele en uitnodigende initiële samenwerkingsconcept faalde om persoonlijke[2] en technische[3] reden

- de website graupner2010.org is een feit, maar functioneert vooral als doorverwijspagina naar de GWVd

- informatie over Graupner blijft helaas verspreid en heterogeen

- ook voor de GWVd was het noodzakelijk om het concept te herdenken; misschien is dat de gelegenheid om een en ander verder uit te werken. Dit zou echter moeten gebeuren in samenwerking met de website van het GG en andere individuele initiatieven.

 

SOCIALE MEDIA

 

DOEL

verspreiding van informatie via alle mogelijke sociale media

 

METHODE

beginsituatie

geen aanwezigheid

acties

opzetten van een facebookpagina met informatie over en uitnodiging tot de concerten

 

RESULTATEN

via facebook (pagina graupner2010) was er een beperkte aanwezigheid en verspreiding

 

PERSPECTIEVEN

op korte termijn

geen

op langere termijn

er zou een aanwezigheid kunnen zijn via de verschillende media, liefst verbonden met de website

 

PERSOONLIJKE REFLECTIE

- hier is slechts in beperkte mate aandacht aan besteed, en dan vooral met de bedoeling informatie rond de concerten te verspreiden (publiciteit).

- dit medium werd ook gebruikt om de opname aan te kondigen en een paar internationale contacten te onderhouden; dit bleef echter vrij onregelmatig en willekeurig

- uiteindelijk werd er voor geopteerd om de eigen communicatie- en publiciteitskanalen van de verschillende organisaties en verenigingen niet te doorkruisen

- binnen dit medium was er zeker ruimte en misschien ook wel noodzaak aan grotere activiteit

 

 

NIEUWSBRIEF

 

DOEL

verspreiding van informatie over het G2010 naar een specifieke doelgroep via een persoonlijke elektronische nieuwsbrief

 

METHODE

beginsituatie

er was geen nieuwsbrief

acties

- selecteren van de adressen van een aantal principieel geïnteresseerde personen en verenigingen (internationaal) - positief resultaat

- opzetten van een contactformulier op de website om nieuwe adressen te verwerven - beperkt resultaat

 

RESULTATEN

- er werd regelmatig via gewone mailing informatie verzonden naar de vooraf geselecteerde adressen en de personen die zich hadden opgegeven via het contactformulier

- de voertaal was Engels

- informatie bestond uit: aankondiging concerten, update GWVd en G2010, aankondiging radio-uitzendingen

 

PERSPECTIEVEN

op korte termijn

integreren in de nieuwe website en aandacht voor continuïteit, verspreiding en juiste doelgroep

op langere termijn

idem

 

PERSOONLIJKE REFLECTIE

- hier is slechts in beperkte mate aandacht aan besteed, en dan vooral met de bedoeling informatie rond de concerten en de GWVd te verspreiden (publiciteit).

- werd ook gebruikt om de opname aan te kondigen en een paar internationale contacten te onderhouden.

- dit vergt een meer specifieke en regelmatige benadering dan op toevallige basis.

 

Footnotes

 1. zoals de totaal ongegronde maar hardnekkige wijze waarop de dubbele voornaam (Johann Christoph) her en der blijft opduiken ...
 2. men kan zich indenken dat niet elke persoon of instelling bereid is mee te denken binnen een groter geheel
 3. het aangeboden kanaal (wikipagina's bij PBworks) was wellicht niet voor iedereen technisch even vanzelfsprekend en zorgde voor een voelbare drempel.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.