| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

f03

Page history last edited by Florian Heyerick 10 years, 7 months ago
vorige volgende

GWV lijst

 

IDENTIFICATIE

 

benaming (in de tabel)
GWV_list
veldsoort (in het formulier)
Plain Text Single Line
toegang (openbaar of privaat)
Private
zichtbaarheid (in welke views gebruikt)
no views

facetten (mogelijke en gebruikte waarden)

1100, 1101, ...  tot 1176 (76)

relevantie

- alleen vocale werken (bij instrumentale werken niet relevant, wegens duidelijkheid op basis van het eerste cijfer van het GWV-nummer)

- geeft informatie over de groepering binnen de geestelijke vocale werken op basis van gelegenheid (zondag of feestdag van het kerkelijk jaar)

- wordt niet afzonderlijk als attribuut aangeboden omdat de informatie redundant is met het GWV-nummer.

- geaggregeerde resultaten wel interessant, maar kan met een omweg uit de tabel gegenereerd worden (operator: starts with of contains ...)

referenties

- op basis van persoonlijk overleg met Dr. O. Bill

- op basis van handschriften en tekstboekjes

 

VERKLARENDE OPMERKINGEN

- het was de uitdrukkelijke wens van Dr. Bill de geestelijke vocale werken (mede te) identificeren aan de hand van de liturgische omstandigheden en de opdracht bij het ontstaan van het werk. Dat is zeker mogelijk, maar legt misschien iets teveel de nadruk op het liturgische. Maar in de protestantse landen is dit nog steeds van groot belang bij de keuze van een muzikaal programma.

Vermits deze groepering strikt verbonden is aan de specifieke liturgische organisatie van het hof te Darmstadt, is dit helaas niet volledig bruikbaar voor andere werkcatalogen.

- een tweede groepering is mogelijk op basis van het liturgische 'seizoen'[1]; deze informatie wordt expliciet aangeboden in een ander veld, waardoor dit veld eerder overbodig wordt.

 

 

VOORBEELDEN

gemeenschappelijk overzicht van zon- en feestdagen van het jaar en van liturgisch seizoen.

Tableaux Public

 

Footnotes

  1. de organisatie van de liturgische kalender is niet altijd eenvormig qua inhoud en terminologie. Wij baseren ons op de gegevens zoals beschreven op de manuscripten, gegroepeerd in de seizoenen volgens deze website: www.daskirchenjahr.de. Uiteraard zijn andere groeperingen mogelijk.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.