| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

f19

Page history last edited by Florian Heyerick 12 years, 2 months ago
vorige volgende

Publicaties: partituuruitgaven en CD-opnames

 

IDENTIFICATIE

 

benaming (in de tabel)
Edition / Edition details (URL)- Recording / Recording details (URL)
veldsoort (in het formulier)
Decision Box / Plain Text Single Line
toegang (openbaar of privaat)
Public
zichtbaarheid (in welke views gebruikt)
public distribution

facetten (mogelijke en gebruikte waarden)

- Decision Box: false / true

- details: link (URL) naar de uitgever of internetpagina met verdere gedetailleerde informatie

relevantie

praktisch voor opname of concert (beschikbaarheid)

referenties

- internet

- persoonlijke communicatie

 

VERKLARENDE OPMERKINGEN

- in de tabel is het mogelijk de stand van zaken i.v.m. uitgaven en opnames bij te houden. Dit wordt zo actueel mogelijk gehouden;

- er wordt eerst ingevuld via een keuzevak of er een opname of uitgave ter beschikking is;

- in een afzonderlijke view (op basis van het keuzevak) worden de werken getoond die opgenomen en/of uitgegeven zijn;

- er is een keuze gemaakt onmiddellijk een link te leggen naar de uitgeverij of een website waar de uitgave te verkrijgen is; de nadruk ligt op praktisch gebruik;

- sommige werken zijn meerdere keren opgenomen of uitgegeven (is in deze tabel niet te automatisch te detecteren);

- sommige uitgeverijen (bv. Prima la Musica) werken in snel tempo verder, dus het overzicht zal niet altijd actueel zijn;

- er zijn weinig of geen uitgeverijen die zelf contact nemen om de stand van zaken actueel te houden;

- bij de vocale werken is er nog veel ruimte voor publicaties;

- misschien moet er ook een vermelding gemaakt worden over de uitgaven of opnames in preparation, om volledig tegemoet te komen aan de praktische noden.

 

VOORBEELDEN

zie view: public distribution

stand: 12/8/11

voorbeeld via Google Refine

 

  uitgave
opname
vocaal
54/1414
28/1414

instrumentaal

126/316

Ouverture    44
Keyboard    37
Concerto    27
Sinfonia    11
Sonata    7

71/316

Keyboard    25
Ouverture    19
Concerto    16
Sonata    7
Sinfonia    4

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.