| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

0_3

Page history last edited by Florian Heyerick 12 years, 1 month ago
vorige  volgende

Handleiding

 

Dit digitaal portfolio is niet bedoeld om gelezen te worden als een boek, maar heeft de vorm van een dynamische en interactieve website.

Er is niet altijd een sluitend lineair verband tussen de verschillende pagina's, en er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van linken naar andere pagina's, zowel intern als extern. 

De gebruikte applicatie is wikisoftware, zoals aangeboden via het hostingbedrijf PBworks [1]

De kenmerken van een wiki, zoals hier gebruikt, zijn vooral:

 • zoekfunctie over de gehele site (rechtsboven "search this workspace") 
 • het gebruik van een navigator (zijbalk)
 • het toekennen van rechten en bepalen van toegang (bv. deze site is publiek, en er zijn slechts leesrechten)

 

Het navigeren doorheen deze site kan gebeuren op verschillende manieren:

 • lineair lezen: op elke pagina staat rechtsboven een mogelijkheid om door te klikken naar de vorige of volgende pagina;
 • navigeren: in de zijbalk kan men naar de verschillende pagina's of bestanden doorklikken, zoals in een normale verkenner. De pagina's zijn gegroepeerd per hoofdstuk;
 • zoeken: intikken van een woord of deel van een woord in de zoekbalk rechtsboven;
 • gericht, via de inhoudstafel
 • op naam en overzicht, via het tabblad "pages and files" bovenaan links (met eigen zoekfunctie). 

 

Enkele tips

 • de taal van de website kan aangepast worden via een keuzemenu in de zijbalk (Engels, Frans, Duits). De vertaalsoftware, aangeboden door Google, is natuurlijk niet foutloos, maar geeft een goed idee van de inhoud;  
 • de zijbalk kan ook tijdelijk verborgen worden om een breder beeld te krijgen op het scherm. Daarvoor klikt men op het kleine pijltje in de rechterbovenhoek van de pagina;
 • de modules van de zijbalk kunnen verplaatst en in grootte aangepast worden;
 • de voetnoten kunnen gelezen worden zonder te scrollen in de pagina, maar door de muisaanwijzer te laten staan op de link naar de voetnoot.

 

Veel lees- en surfgenot!

Footnotes

 1. deze applicatie wordt ook gebruikt door de studenten van het conservatorium (School of Arts, Gent) als illustratie en documentatie van hun leerontwikkeling

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.