| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

3_0

Page history last edited by Florian Heyerick 10 years, 11 months ago
vorige  volgende

Hoofdstuk 3: PORTFOLIO

 

Dit hoofdstuk is het concrete portfoliogedeelte van het onderzoeksproject Graupner2010. Het geeft een gedocumenteerd en zo volledig mogelijk relaas van de realisaties op het gebied van publieke evenementen, publicaties, opnames, internet en mediatisering. Daarnaast zijn er verwijzingen naar diverse soorten digitaal materiaal als documentatie. 

 

Het portfolio is als volgt opgesteld:

 

1. Publieke evenementen (concerten, lezingen)

Elk publiek evenement krijgt een pagina met daarop de volgende schematisch opgestelde informatie:

 

Plaats
plaatsbepaling: zaal, stad, land
Datum, uur
tijdsbepaling
Organisator
naam van de organisator, link naar de website
Programma (GWV)

de werken van Graupner die werden uitgevoerd in het programma

Elk werk heeft een link naar een pagina met daarin alle verdere informatie en documentatie

Thematische aspecten
het concept achter de samenstelling van het programma
Uitvoerders
overzicht van de uitvoerders met naam en instrument
Publiek
het geschatte aantal toehoorders
Documentatie
een lijst van het beschikbare documentatiemateriaal

 

Daarop volgt dan een persoonlijke reflectie per evenement.

Onderaan de pagina worden de digitale bestanden ingesloten (embedded) die uitsluitend verwijzen naar dit concert: programmabrochure, recensie, fotomateriaal, ...

Andere meer algemene informatie en documentatie van de uitgevoerde werken zijn te vinden via de linken van de GWV-nummers of in de bijlage met de beschrijving van de werken (hier)

 

2. Publicaties

Dit hoofdstuk verwijst naar de gerealiseerde publicaties die telkens in relatie staan met de publieke evenementen. Deze pagina bestaat dus vooral uit een lijst met verwijzingen. 

 

3. CD-productie

Deze pagina beschrijft de volgende gegevens: 

identificatie - technische fiche - muzikaal programma - uitvoerders - de begeleidende commentaartekst - een link naar de volledige tekstbrochure (booklet) online 

 

4. Internet

deze pagina beschrijft de aanwezigheid van 3 soorten activiteiten op het internet: de website, het gebruik van sociale media en de elektronische nieuwsbrief

 

5. Mediatisering

Deze pagina geeft een overzicht van de berichtgeving over het G2010 in de media:

a) gesproken: radio: captaties, interviews

b) geschreven (fysiek + digitaal): interviews, recensies, berichtgeving

 

6. GWV-online

Dit onderdeel geeft een algemene inleiding over het opzet en de vorm van de digitale werkcataloog. Daarna volgt er een gedetailleerde beschrijving van de verschillende fasen in de ontwikkeling van de cataloog, en een beschrijving van de verschillende parameters in 3 rubrieken:

  • IDENTIFICATIE: benaming, veldsoort, toegang, zichtbaarheid, facetten, relevantie, referenties
  • VERKLARENDE OPMERKINGEN
  • VOORBEELDEN

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.