| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

inhoudstafel

Page history last edited by Florian Heyerick 10 years, 6 months ago

vorige  volgende

Project GRAUPNER2010

Florian Heyerick

Florian Heyerick is als artistiek docent verbonden aan School of Arts Gent.

Dit portfolio presenteert de resultaten van het artistiek onderzoeksproject Graupner2010 dat gesteund werd door het onderzoeksfonds Hogeschool Gent.

 

INHOUDSTAFEL

 

0_0 voorwoord

0_1 abstract

0_2 afkortingen

0_3 handleiding

0_4 curriculum vitae

 

1_0 Hoofdstuk 1: inleiding

1_1 Christoph Graupner: biografische gegevens

1_2 project Graupner2010

1_3 een digitaal portfolio

 

 

2_0 Hoofdstuk 2: methode en reflectie

2_0 inleiding

2_1 publieke evenementen

2_2 publicaties

2_3 CD-productie

2_4 internet

2_5 mediatisering

2_6 GWV-online

 

3_0 Hoofdstuk 3: portfolio

DEEL I: VERSPREIDING

3_0 inleiding

3_1 publieke evenementen

3_1_1 inleiding

3_1_2 algemene overzichten

concerten

c01 c02 c03 c04 c05 c06 c07 c08 c09 c10

c11 c12 c13 c14 c15 c16 c17 c18 c19 c20

c21 c22 c23 c24 c25 c26 c27 c28 c29 c30

c31 c32 c33 c34 c35 c36 c37

d01 d02 d03 d04

lezingen

L01 L02 L03 L04 L05

3_2 publicaties

3_3 CD-productie

3_4 internet

3_5 mediatisering

DEEL II: ONTSLUITING

3_6 een digitale werkcataloog

3_6_1 fase 1: opstellen van een gegevensbank

 

f01 componist   f08 liturgische gelegenheid en seizoen 
f15 aantal bewegingen per werk 
f02 GWV-nummer  f09 vorm: algemeen 
f16 beschrijving van de bewegingen 
f03 GWV-lijst  f10 bezetting: algemeen 
f17 vormen van de vocale bewegingen 
f04 bibliotheeknummer 

f11 volledige bezetting

f18 tekstdichter 
f05 titel  f12 bronnen  f19 publicaties 
f06 originele titel f13 toonaard en toonsoort  f20 opmerkingen 
f07 compositiejaar  f14 aantal solisten per werk  f21 digitaal formaat

 

3_6_2 fase 2: een online werkcataloog

3_6_3 fase 3: data-analyse en datamodel

3_6_4 fase 4: voorstelling 

 

3_7 toelichting bij de artistieke werking

 

Bibliografie

4_0 referenties: boeken, artikels, internetbronnen, nuttige links

 

Bijlagen

5_0 inleiding

5_1 financieel verslag

5_2 biografische documenten

5_3 overzicht tekstboekjes cantatenjaargangen

5_4 overzicht uitgevoerde werken: beschrijving, bestanden

sonata:

207 211 218 219

concerto:

301 310 321 337

ouverture:

411 442 448 453 467 484

sinfonia:

506 571

cantata:

1101/22 1102/26 1103/40 1104/34 1105/53 1109/14 1109/41 1111/44

1112/14 1112/30 1120/41 1123/41 1123/43 1124/41 1135/13

1135/53 1143/23 1155/09b 1160/26 1160/53 1164/12 1164/47

5_5 opera: een overzicht

5_6 Dido - Antiochus und Stratonica

5_7 huldecantates

5_8 digitale bestanden

 

Nawoord

6_0 nawoord

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.